ikbenbekwaam
Inloggen op ParnasSys
go-on logo
logoscope1_172030
nieuwe vereniging PDF Print E-mail

Fusie


In het voorjaar van 2017 gaan we fuseren met De Zevenster, samen gaan we verder als Florion.
Vanaf nu houden we deze website niet meer bij met nieuws en documenten.
We verwelkomen u graag op onze nieuwe website : www.florion.nl
(site nog in ontwikkeling)

 

 
Welkom bij VGPO Accretio PDF Print E-mail

 

 

Welkom bij de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio te Zwolle. Wij verzorgen gereformeerd basisonderwijs op 13 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

tassen

Vanuit de directe betrokkenheid bij een lokale school is het niet altijd even gemakkelijk om zicht te krijgen op de structuur en het functioneren van de VGPO Accretio. We willen u door middel van deze site via beschrijving, documenten, reglementen en relevante adressen en gegevens van bestuur, functionarissen, commissies en raden u daar meer zicht op geven.

 
Schoolplan 2016-2020 PDF Print E-mail
Accretio_poster_mjp_ouders_
 
UITNODIGING ALV 9 NOVEMBER 2016 PDF Print E-mail

Op woensdagavond 9 november 2016 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Accretio gehouden.

Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd. Per mail of per post ontvangt u de agenda voor deze vergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden in De Sprankel, Klokkengieterlaan 3 in Zwolle.

 

De volgende agendapunten komen aan de orde:

· Notulen ALV d.d. 15 december 2015
·
Notulen ALV d.d. 24 mei 2016
·
Notulen ALV d.d. 28 juni 2016
·
Jaarrekening en bestuursverslag 2015
·
Begroting 2017
·
Verkiezing nieuwe bestuursleden
·
Stand van zaken fusie

 
UITNODIGING TWEEDE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DINSDAG 28 JUNI 2016 PDF Print E-mail

U wordt van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering van Accretio bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 28 juni 2016. U bent welkom vanaf 20.00 uur op GBS De Sprankel, Klokkengieterlaan 3 in Zwolle.

De reden voor deze extra ALV betreft de voorgenomen fusie van Accretio met De Zevenster. Voordat het definitieve besluit genomen kan worden, is toestemming van de leden nodig. Op 24 mei jl. is er een eerste Algemene Ledenvergadering over de fusie gehouden. Op deze vergadering heeft de ALV echter geen besluit kunnen nemen op grond van artikel 23 van de statuten omdat het voor besluitvorming vereiste ledenaantal niet aanwezig was. Om die reden vindt er nu een tweede ALV en stemming plaats.

Alle leden ontvangen per mail of per post de agenda voor en een toelichting op deze vergadering waarin ook de tekst van het gevraagde besluit staat vermeld.
De relevante documenten waarnaar in de agenda wordt verwezen, staan hieronder vermeld. U kunt op de linkjes klikken om de documenten in te zien of te downloaden

1. Intentieverklaring fusie-onderzoek

2. Presentatie voorbereiding fusie

3. Voorbereiding fusierapport

4. Fusierapport

5. Concept-statuten nieuwe vereniging

6. Nieuwsbrief 1

7. Nieuwsbrief 2

8. Nieuwsbrief 3

 
Stille bezuinigingen in het onderwijs en de gevolgen voor onze scholen PDF Print E-mail
In de media hebben de laatste weken veel bebezuinigingenrichten gestaan over het feit dat op de basisscholen de groepen groter zijn geworden. De PO-Raad, de vereniging voor het primair onderwijs, heeft in de krant en op televisie uitgelegd dat dat komt door terugloop van de financiën voor de basisscholen. Met deze brief willen ook wij u graag laten weten wat de oorzaken en de gevolgen daarvan zijn.

 
  • 1
  • 2
  • 3


Aquamarijn
GBS Aquamarijn
Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
038-4527638
Ga naar de website ->
De Helmstok
GBS De Helmstok
Volkerakstraat 30
8226 GS Lelystad
0320-255280
Ga naar de website ->
Kristal
GBS Kristal
Griftstraat 8
8181 VZ Heerde
0578-693125
Ga naar de website ->
De Mirt
GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
Ga naar de website ->
De Planthof
GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
0527-614823
Ga naar de website ->
De Schakel
GBS De Schakel
De Ketting 8
8251 LD Dronten
0321-314552
Ga naar de website ->
De Schatgraver
GBS De Schatgraver
van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
038-4659165
Ga naar de website ->
Smaragd
GBS Smaragd
Esdoornstraat 10
8021 WB Zwolle
038-4534233
Ga naar de website ->
Het Speelwerk
SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
038-4217961
Ga naar de website ->
De Sprankel
GBS De Sprankel
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
Ga naar de website ->
De Uitleg
GBS De Uitleg
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
0529-431781
Ga naar de website ->
De Vuurbaak
GBS De Vuurbaak
Almerelaan 18
8321 BJ Urk
0527-684445
Ga naar de website ->
De Wegwijzer
GBS De Wegwijzer
Parkweg 34
8084 GK 't Harde
0525-651415
Ga naar de website ->
De Zaaier
GBS De Zaaier
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem
038-4441886
Ga naar de website ->
Het Saffier
GBS Het Saffier
Overtoom 65
8043 LZ Zwolle
038-4202722
Ga naar de website ->
Wat is uw relatie m.b.t. VGPO Accretio?
 
VGPO Accretio | Postbus 393, 8000 AJ Zwolle | tel. (038) 230 5001 | ©2007