ikbenbekwaam
Inloggen op ParnasSys
go-on logo
logoscope1_172030
Identiteit PDF Print E-mail

Vanaf de jaren vijftig zijn in diverse plaatsen gereformeerde scholen opgericht. Bij de gereformeerde kerkleden groeide het besef dat er scholen nodig waren, waar opvoeding en levensstijl in overeenstemming zijn met die in gezin en kerk, om zo inhoud te geven aan de belofte die ze bij de doop van hun kinderen hebben afgelegd.

De voornaamste reden voor erkenning van het gereformeerd onderwijs is, dat wat tot uiting komt in de statuten van de schoolvereniging, waarin onder andere is vastgelegd, dat uitsluitend die ouders lid kunnen worden van de schoolvereniging die tevens lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of de Christelijke Gereformeerde Kerken (sinds 2004). Ook leerkrachten dienen lid te zijn van één van deze kerken. Dit is met name ook bedoeld om de gereformeerde identiteit van de school te waarborgen.

Per 1 augustus 2011 is het leden- en benoemingsbeleid van VGPO Accretio verbreed. Het bestuur van VGPO Accretio heeft hiertoe besloten na ledenraadraadpleging en na instemming van de GMR. Vanaf bovengenoemde datum kunnen, naast personen uit de gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en Christelijk Gereformeerde Kerken, nu ook personen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) lid van de vereniging Accretio of werknemer op één van onze scholen worden. Deze verbreding geldt ook voor leden van de kerken die in de laatste jaren zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en die de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Hoogeveen van 1969/1970 als de hunne erkennen, kortgenoemd leden van kerken die zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Waaruit blijkt nu eigenlijk de gereformeerde identiteit van onze basisscholen? In de eerste plaats uit het aanvaarden van de Bijbel en de belijdenis, zoals dat geleerd wordt in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dit is de basis voor ons leven en daarom ook de basis voor de opvoeding van onze kinderen.

Vanuit die basis werkt de identiteit op onze gereformeerde basisscholen door in het dagelijkse werk van leerkrachten met de kinderen. Of het nu gaat over opvoeding, wereldgeschiedenis, bijbels onderwijs, aardrijkskunde, onze hedendaagse maatschappij, het omgaan met elkaar en je naaste, het je veilig voelen op school en merken dat er wederzijds respect is voor elkaar, de identiteit geeft kleur aan het werk binnen onze basisscholen. De kinderen worden zo vanuit de identiteit toegerust voor de dienst aan God en aan de naaste.

 
Aquamarijn (Dep. van Smaragd)
GBS Aquamarijn
Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
038-4527638
Ga naar de website ->
De Helmstok
GBS De Helmstok
Volkerakstraat 30
8226 GS Lelystad
0320-255280
Ga naar de website ->
De Klepperbelt
GBS De Klepperbelt
Keizersweg 1
8091 JG Wezep
038-3765072
Ga naar de website ->
Kristal
GBS Kristal
Emmalaan 33
8181 AN Heerde
0578-693125
Ga naar de website ->
De Mirt
GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
Ga naar de website ->
De Planthof
GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
0527-614823
Ga naar de website ->
De Schakel
GBS De Schakel
De Ketting 8
8251 LD Dronten
0321-314552
Ga naar de website ->
De Schatgraver
GBS De Schatgraver
van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
038-4659165
Ga naar de website ->
Smaragd
GBS Smaragd
Esdoornstraat 10
8021 WB Zwolle
038-4534233
Ga naar de website ->
Het Speelwerk
SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
038-4217961
Ga naar de website ->
De Sprankel
GBS De Sprankel
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
Ga naar de website ->
De Uitleg
GBS De Uitleg
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
0529-431781
Ga naar de website ->
De Vuurbaak
GBS De Vuurbaak
Almerelaan 18
8321 BJ Urk
0527-684445
Ga naar de website ->
De Wegwijzer
GBS De Wegwijzer
Parkweg 34
8084 GK 't Harde
0525-651415
Ga naar de website ->
De Zaaier
GBS De Zaaier
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem
038-4441886
Ga naar de website ->
VGPO Accretio | Postbus 393, 8000 AJ Zwolle | tel. (038) 230 5001 | ©2007