ikbenbekwaam
Inloggen op ParnasSys
go-on logo
logoscope1_172030
Succesvolle samenwerking gereformeerd primair en voortgezet onderwijs PDF Print E-mail
go-on logoTwee jaar geleden hebben de verenigingen voor gereformeerd primair onderwijs Accretio, De Zevenster en De Oosthoek en voortgezet onderwijs Greijdanus de handen ineen geslagen. Ze willen de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs optimaliseren. Ook hebben de vier onderwijsorganisaties hetzelfde doel en delen ze dezelfde drive: goed gereformeerd onderwijs voor iedere leerling. Om aan die doelstellingen beter invulling te kunnen geven zijn de organisaties intensief gaan samenwerken, georganiseerd in een samenwerkingsverband dat de naam ‘GO|ON’ heeft gekregen (Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland). Een samenwerking die vruchtbaar blijkt te zijn.
Er zijn diverse activiteiten waarin tot uiting komt dat GO|ON zich actief inzet voor afstemming en aansluiting tussen primair en voorgezet onderwijs. Er zijn open dagen, voorlichtingen, introducties en andere activiteiten zoals toneelvoorstellingen en bèta- en techniekmiddagen. Leerlingen en ouders kunnen vanaf groep 7 en 8 al kennismaken met de nieuwe school. Voor het nog beter op elkaar afstemmen van het onderwijsaanbod is het afgelopen jaar een speciale werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit alle organisaties. Voor taal en rekenen wordt gewerkt aan doorgaande leerlijnen. Ook over leerlingenzorg en identiteit maken de scholen gezamenlijk afspraken die bijdragen aan een goede inhoudelijke aansluiting tussen basis- en middelbare school. Er is regelmatig contact tussen de verschillende scholen, leerlinggegevens worden overgedragen en er zijn bijeenkomsten voor onderwijspersoneel om samen te leren en kennis uit te wisselen.

Bestaansrecht
Maatschappelijke veranderingen houden het bestaansrecht van GO|ON actueel. Naast goed onderwijs is er bijvoorbeeld behoefte aan opvang. De scholen hebben het afgelopen jaar gezocht naar mogelijkheden om hierin met na- en buitenschoolse opvang te voorzien. Er zijn veranderingen op het gebied van ‘passend onderwijs’ en de zorgtaken die de scholen hebben, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD en PDD-NOS. Binnen GO|ON worden de ontwikkelingen nauw in de gaten gehouden en wordt gekeken hoe de zorg het beste georganiseerd kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat elke leerling die ondersteuning of uitdaging krijgt die nodig is voor optimale ontwikkeling van talenten.

De impact van externe factoren, zoals bezuinigingen, concurrentie, dreigend personeelstekort, onderwijskwaliteit, digitalisering en arbeidsmarktontwikkelingen, kunnen groot effect hebben op de scholen. De impact daarvan is ook merkbaar in de klas. “Door als gereformeerde organisaties samen te werken kunnen we sneller en beter op deze ontwikkelingen inspelen”, aldus Gert Laarman, algemeen directeur van Accretio.

Gedeelde identiteit versterken
Het versterken van de gereformeerde onderwijsidentiteit in de regio is voor het samenwerkingsverband een speerpunt. Op het vlak van levensbeschouwelijke identiteit -voor organisaties, kerken en personen - zijn er ook maatschappelijke ontwikkelingen. Directeur van De Zevenster Aldert Hoksbergen: “Omdat kerkgrenzen vervagen en verschillen binnen kerken groter worden, zoeken we als gereformeerde scholen samen naar goede definities om onze christelijke identiteit te vertalen naar beleid en praktijk.”

Het afgelopen jaar heeft Greijdanus statutair vastgelegd dat de school een breder toelatingsbeleid voert voor leerlingen. Kerklidmaatschap is hierin niet meer bepalend. Iedereen die van harte instemt met de visie van de school over hoe de gereformeerde identiteit invulling krijgt in het onderwijs en hieraan een actieve bijdrage wil leveren, is van harte welkom. Deze ontwikkeling is in
nauw overleg geweest met de gereformeerde basisscholen, die dezelfde thematiek op de agenda hebben staan. Voor primair en voortgezet onderwijs geldt dat bij inschrijving van leerlingen met alle (nieuwe) ouders gesproken wordt over die keuze in relatie tot identiteit.

Identiteit is voor de GO|ON-organisaties het onderscheidend vermogen. Naast goed onderwijs kiezen ouders al jaren voor gereformeerde scholen, omdat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen les krijgen in een omgeving waar de God van de Bijbel zichtbaar is. Waar niet alleen leren en ontwikkelen voor een carrière centraal staat, maar waar je ook groeit als kind van God. Samen zetten de GO|ON-scholen zich in om de meerwaarde van gereformeerd onderwijs op de kaart te zetten.

Efficiënt organiseren
Organisatorisch resulteert het samenwerkingsverband in efficiencyvoordelen. De financiële administratie wordt gezamenlijk in eigen beheer georganiseerd. Er zijn ontwikkelingen voor optimalisering van ICT en infrastructuur, zoals kopieerapparatuur, beamers en een gezamenlijk netwerk voor meer en snellere internetmogelijkheden. Betere kwaliteit, vermindering van lasten en lagere kosten zijn hier het motto, dat gerealiseerd kan worden door schaalvergroting en het gebruik van specialistische kennis binnen de scholen. Organisatorische samenwerking is geen doel op zich, maar het draagt wel bij aan kwalitatief goed onderwijs. Extra financiële middelen zijn in deze tijden van bezuinigen erg welkom. Martin Jan de Jong, bestuurder van Greijdanus: “Bij alles wat we samen doen, staat, direct of indirect, het resultaat in en de voordelen voor de klas centraal. Dat is waar het in het onderwijs uiteindelijk om gaat, dat is wat binnen GO|ON centraal staat en waar wij het voor doen.”

Om de samenwerking nog meer te intensiveren komt het management ook letterlijk dichter bij elkaar. De directeuren van het primair onderwijs en hun ondersteunend personeel betrekken aan het eind van dit schooljaar kantoorruimte op de Campus van Greijdanus, waar een GO|ON-vleugel komt. Bernard Bos, algemeen directeur van De Oosthoek: “Door ook echt bij elkaar in het gebouw te gaan zitten, op dezelfde gang, kunnen we meer en makkelijker met elkaar overleggen. Dat komt de samenwerking ten goede, maar draagt ook bij in de vertaling van de directietafel naar merkbare voordelen voor leerlingen, ouders en personeel. En dat is ons doel.”

-------------------------------------
Het samenwerkingsverband tussen de VGPO’s Accretio, de Oosthoek en de Zevenster en de vier Greijdanus vestigingen heeft de naam GO|ON gekregen. Het is de afkorting van 'Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland', maar staat door de vertaling (vrij vertaald 'ga door') en het bijbehorende logo ook symbool voor de samenwerking. Er zit beweging in, het heeft een doel en streeft daar altijd naar, het doet een beroep op een actieve houding en het is een aanmoediging. De individuele onderdelen vormen een eenheid die van meerwaarde is.
 
Aquamarijn (Dep. van Smaragd)
GBS Aquamarijn
Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
038-4527638
Ga naar de website ->
De Helmstok
GBS De Helmstok
Volkerakstraat 30
8226 GS Lelystad
0320-255280
Ga naar de website ->
De Klepperbelt
GBS De Klepperbelt
Keizersweg 1
8091 JG Wezep
038-3765072
Ga naar de website ->
Kristal
GBS Kristal
Emmalaan 33
8181 AN Heerde
0578-693125
Ga naar de website ->
De Mirt
GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
Ga naar de website ->
De Planthof
GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
0527-614823
Ga naar de website ->
De Schakel
GBS De Schakel
De Ketting 8
8251 LD Dronten
0321-314552
Ga naar de website ->
De Schatgraver
GBS De Schatgraver
van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
038-4659165
Ga naar de website ->
Smaragd
GBS Smaragd
Esdoornstraat 10
8021 WB Zwolle
038-4534233
Ga naar de website ->
Het Speelwerk
SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
038-4217961
Ga naar de website ->
De Sprankel
GBS De Sprankel
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
Ga naar de website ->
De Uitleg
GBS De Uitleg
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
0529-431781
Ga naar de website ->
De Vuurbaak
GBS De Vuurbaak
Almerelaan 18
8321 BJ Urk
0527-684445
Ga naar de website ->
De Wegwijzer
GBS De Wegwijzer
Parkweg 34
8084 GK 't Harde
0525-651415
Ga naar de website ->
De Zaaier
GBS De Zaaier
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem
038-4441886
Ga naar de website ->
VGPO Accretio | Postbus 393, 8000 AJ Zwolle | tel. (038) 230 5001 | ©2007