ikbenbekwaam
Inloggen op ParnasSys
go-on logo
logoscope1_172030
Passend Onderwijs – De scholen aan zet! PDF Print E-mail
hulpkindOp 1 augustus 2012 krijgen de basisscholen te maken met een nieuwe onderwijswet, de wet op Passend Onderwijs. Waarom een nieuwe wet De nieuwe wet is volgens de regering nodig omdat het huidige onderwijssysteem niet meer te betalen is. Teveel kinderen hebben speciale onderwijszorg nodig en dat is te duur. De leerlinggebonden financiering, het rugzakje, dat bedoeld was om meer leerlingen met een speciale ondersteuning op de basisschool te houden, heeft niet voor een daling gezorgd. Het speciaal onderwijs bleef groeien. Teveel kinderen raken tussen wal en schip en het aantal kinderen dat thuis zit, neemt alleen maar toe. Scholen signaleren de problemen soms te laat waardoor het niet meer mogelijk is leerlingen binnen het basisonderwijs te ondersteunen. Passend Onderwijs voor alle kinderen Scholen moeten meer maatwerk leveren voor alle kinderen. De besturen krijgen zorgplicht.

Zorgplicht is dat ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft een passend onderwijs aanbod aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school deze ondersteuning niet kan aanbieden dan moet de school de ouders helpen een school te vinden die dit aanbod wel kan aanbieden. De school moet zorgen dat de leerling dat onderwijs ook geboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing.

Maatwerk voor alle kinderen Waar moeten we op letten bij het organiseren van Passend Onderwijs?
  • Het kind staat centraal. Het onderwijs moet aansluiten bij de onderwijsbehoeften van een kind.
  • De school moet in overleg met de ouders kijken of de school kan voldoen aan de onderwijs- behoeften van een kind. Denkt de school dat zij niet kan bieden wat het kind nodig heeft, dan gaat de school met de ouders zoeken naar een school die dat wel kan.
  • Het onderwijs moet van goede kwaliteit zijn.
  • De leerkrachten moeten in staat zijn passend onderwijs in de klas te geven. Zij moeten voldoende geschoold zijn en er moet een doorgaande onderwijslijn in de school zijn.
  • Als een kind ook ondersteuning krijgt via de GGD of jeugdzorg, dan moeten de ondersteuningstrajecten op elkaar afgestemd zijn. Eén plan.
  • Als de basisschool niet tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte, dan kan hulp gevraagd worden bij het speciaal onderwijs. In het uiterste geval kan een plaatsing op een speciale school overwogen worden.
  • Het geld dat beschikbaar is, moet ten goede komen aan het onderwijs in de klas en professionalisering van leerkrachten.
Bezuinigingen
Uitgerekend op het moment dat er een nieuwe wet met nieuwe regels op stapel staat, wordt er ook 300 miljoen bezuinigd. Deze bezuiniging treft vooral de speciale leerlingenzorg. Dit werkt direct door naar de basisscholen. Scholen worden gedwongen om met veel minder middelen dezelfde (en zelfs meer) hulp aan de leerling te geven. Een grote uitdaging voor de scholen en het schoolbestuur, maar ook voor de ouders. Steeds vaker zullen kinderen die meer specialistische ondersteuning nodig hebben dit op de gewone school moeten krijgen. Een school kan niet meer zomaar verwijzen en ouders kunnen niet meer zomaar kiezen voor een vorm van speciaal onderwijs. De basisschool moet passende ondersteuning geven.

Schoolondersteuningsprofiel en Handelingsgericht werken (HGW) De scholen van Accretio zijn binnen het samenwerkingsverband Florion zich aan het voorbereiden op de nieuwe situatie. Zij moeten een ondersteuningsprofiel voor hun school schrijven, waarin zij verwoorden welke basisondersteuning en welke brede ondersteuning zij bieden , zodat het voor iedereen duidelijk is welk ondersteuningsaanbod gegeven kan worden en waar de grenzen van de school liggen. Ook worden de scholen opgeleid in Handelingsgericht Werken. Dit HGW gaat uit van een omslag in denken bij leerkrachten. Zij moeten zich niet laten leiden door de belemmeringen van een kind, maar door de mogelijkheden.

De leerkracht doet er toe Het staat en valt bij een vroege signalering om op die manier meer preventief te werken. Het doet ook een beroep op positief denken. Een positieve benadering stelt leerlingen en leerkrachten in staat om boven zichzelf uit te stijgen. We hebben het gevoel dat de overheid ons hierin op dit moment in de steek laat. Het moet in de klas gebeuren, de leerkracht doet ertoe. Laten we als ouders, bestuur en directie achter de leerkrachten gaan staan om hen dat steuntje in de rug te geven, dat nodig is om in de verbreding van het dagelijkse onderwijs- en ondersteuningsaanbod boven zichzelf uit te stijgen. Het blijft mensenwerk dat in gebed gedragen moet worden.

Koos Meijer
Directeur Florion, centrum voor leerlingenzorg
 
Aquamarijn (Dep. van Smaragd)
GBS Aquamarijn
Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
038-4527638
Ga naar de website ->
De Helmstok
GBS De Helmstok
Volkerakstraat 30
8226 GS Lelystad
0320-255280
Ga naar de website ->
De Klepperbelt
GBS De Klepperbelt
Keizersweg 1
8091 JG Wezep
038-3765072
Ga naar de website ->
Kristal
GBS Kristal
Emmalaan 33
8181 AN Heerde
0578-693125
Ga naar de website ->
De Mirt
GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
Ga naar de website ->
De Planthof
GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
0527-614823
Ga naar de website ->
De Schakel
GBS De Schakel
De Ketting 8
8251 LD Dronten
0321-314552
Ga naar de website ->
De Schatgraver
GBS De Schatgraver
van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
038-4659165
Ga naar de website ->
Smaragd
GBS Smaragd
Esdoornstraat 10
8021 WB Zwolle
038-4534233
Ga naar de website ->
Het Speelwerk
SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
038-4217961
Ga naar de website ->
De Sprankel
GBS De Sprankel
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
Ga naar de website ->
De Uitleg
GBS De Uitleg
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
0529-431781
Ga naar de website ->
De Vuurbaak
GBS De Vuurbaak
Almerelaan 18
8321 BJ Urk
0527-684445
Ga naar de website ->
De Wegwijzer
GBS De Wegwijzer
Parkweg 34
8084 GK 't Harde
0525-651415
Ga naar de website ->
De Zaaier
GBS De Zaaier
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem
038-4441886
Ga naar de website ->
VGPO Accretio | Postbus 393, 8000 AJ Zwolle | tel. (038) 230 5001 | ©2007