ikbenbekwaam
Inloggen op ParnasSys
go-on logo
logoscope1_172030
Stille bezuinigingen in het onderwijs en de gevolgen voor onze scholen PDF Print E-mail
In de media hebben de laatste weken veel bebezuinigingenrichten gestaan over het feit dat op de basisscholen de groepen groter zijn geworden. De PO-Raad, de vereniging voor het primair onderwijs, heeft in de krant en op televisie uitgelegd dat dat komt door terugloop van de financiën voor de basisscholen. Met deze brief willen ook wij u graag laten weten wat de oorzaken en de gevolgen daarvan zijn.

Hoewel de regering niet grootscheeps op onderwijs bezuinigt, hebben basisscholen sinds enkele jaren grote moeite om rond te komen met het geld dat ze krijgen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitgaven van de scholen stijgen, terwijl de inkomsten onvoldoende mee omhoog gaan. De kosten voor het onderhoud van schoolgebouwen, lesmethoden, ICT, energie en schoonmaak worden niet volledig vergoed. Ook de personele kosten zoals de pensioenpremies stijgen, maar het ministerie compenseert die niet volledig.

We noemen dit verschil tussen inkomsten en uitgaven ‘stille bezuinigingen’. Die trekken een steeds grotere wissel op de begroting van de scholen. Ondanks het feit dat VGPO Accretio als totaal nog niet in een krimpscenario zit, weten we dat ook VGPO Accretio hier mee te maken krijgt. Ook door de krimp krijgen de basisscholen minder inkomsten. Het vertrek van enkele leerlingen kan scholen al in een lastig parket brengen. Een reguliere basisschool krijgt voor een leerling gemiddeld € 5.000. Tien leerlingen minder betekent het ontslag van één leerkracht.

De schoolbesturen hebben de klas zoveel mogelijk ontzien en eerst zodanig bezuinigd dat dit zo min mogelijk negatief effect heeft op het onderwijs in de klas. Desalniettemin hebben in heel Nederland sinds 2010 meer dan 13.000 leraren, conciërges en andere onderwijsondersteuners hun baan verloren.

Omdat veel scholen nu nergens anders meer op kunnen bezuinigen, is het voor veel schoolbesturen onvermijdelijk geworden om leraren te ontslaan en groepen samen te voegen. Dat leidt tot hoge werkloosheid onder vooral jonge leraren die als eerste op straat komen te staan. Voor de andere leraren stijgt de werkdruk.

Door de enorme inzet van de leraren heeft de kwaliteit van het onderwijs er nog niet onder geleden. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bleek vorige zomer zelfs dat scholen het steeds beter doen. Maar we zijn bang dat de (financiële) rek er nu helemaal uit is en de kwaliteit in de toekomst wel onder druk komt te staan. 

Ook de scholen van VGPO Accretio hebben of krijgen te maken met deze problemen. Het is moeilijk te voorspellen wat er nog meer staat te gebeuren. Wij zijn blij dat de PO–Raad  er in ieder geval alles aan doet om de gevolgen te beperken en onze stem in Den Haag te laten horen.
 
Aquamarijn (Dep. van Smaragd)
GBS Aquamarijn
Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
038-4527638
Ga naar de website ->
De Helmstok
GBS De Helmstok
Volkerakstraat 30
8226 GS Lelystad
0320-255280
Ga naar de website ->
De Klepperbelt
GBS De Klepperbelt
Keizersweg 1
8091 JG Wezep
038-3765072
Ga naar de website ->
Kristal
GBS Kristal
Emmalaan 33
8181 AN Heerde
0578-693125
Ga naar de website ->
De Mirt
GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
Ga naar de website ->
De Planthof
GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
0527-614823
Ga naar de website ->
De Schakel
GBS De Schakel
De Ketting 8
8251 LD Dronten
0321-314552
Ga naar de website ->
De Schatgraver
GBS De Schatgraver
van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
038-4659165
Ga naar de website ->
Smaragd
GBS Smaragd
Esdoornstraat 10
8021 WB Zwolle
038-4534233
Ga naar de website ->
Het Speelwerk
SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
038-4217961
Ga naar de website ->
De Sprankel
GBS De Sprankel
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
Ga naar de website ->
De Uitleg
GBS De Uitleg
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
0529-431781
Ga naar de website ->
De Vuurbaak
GBS De Vuurbaak
Almerelaan 18
8321 BJ Urk
0527-684445
Ga naar de website ->
De Wegwijzer
GBS De Wegwijzer
Parkweg 34
8084 GK 't Harde
0525-651415
Ga naar de website ->
De Zaaier
GBS De Zaaier
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem
038-4441886
Ga naar de website ->
VGPO Accretio | Postbus 393, 8000 AJ Zwolle | tel. (038) 230 5001 | ©2007