ikbenbekwaam
Inloggen op ParnasSys
go-on logo
logoscope1_172030
Medewerkers PDF Print E-mail

Als VGPO Accretio hebben we verschillende mensen in dienst, die bovenschools bepaalde werkzaamheden verrichten. In onderstaand overzicht stellen ze zichzelf voor.

Gert Laarman
Gert Laarman
Directeur-Bestuurder
Gert Laarman (1963) woont in Hasselt, is getrouwd en heeft samen met Janetta 6 kinderen, waarvan er inmiddels één getrouwd is. Hij heeft de volgende functies binnen het onderwijs uitgeoefend: groepsleerkracht, adjunct-directeur, locatiedirecteur, bovenschools directeur en sinds de fusie per 1-1-2007 algemeen directeur van VGPO Accretio. Inmiddels is hij Directeur-Bestuurder. Al Hij doet zijn werk voor Accretio met heel veel plezier, uiteindelijk om binnen onze scholen samen te werken aan goed en eigentijds onderwijs voor onze kinderen!

linkedin-logo

Gera de Vries
Gera de Vries
Directiesecretaresse
Gera de Vries (1958) woont in Zwolle en is moeder van drie dochters, waarvan er inmiddels een is getrouwd.
Voor de fusie was zij werkzaam als secretaresse bij VGPO IJsselronde. Zij biedt secretariële ondersteuning aan de algemeen directeur en werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij is vaak het eerste aanspreekpunt per telefoon en per mail.Jaco Visser
Medewerker
Kwaliteit en Control
Jaco Visser (1975) woont in Zwolle en is getrouwd met Tineke. Sinds maart 2010 werkzaam bij Accretio als medewerker kwaliteit en control. Hij bemoeit zich daar van maandag tot en met donderdag met het vormgeven van o.a. de PDCA-cirkel en begroting.
De rest van de tijd wordt gevuld met  lekker sporten, een beetje achter de computer hangen en het verkennen van de omgeving en gemeente (vanaf dit schooljaar  vanuit Den Helder naar Zwolle-Zuid verhuisd).
Zijn motivatie? Werken in een omgeving die ernst maakt met Gods Woord. Samen te bouwen aan het fundament van jong leven. Een leven dat ten diepste in dienst staat van God. Hoe belangrijk kan het worden!?


Harm Jonker
Harm Jonker
Facilitair Medewerker
Harm Jonker is woonachtig in Dalfsen en gelukkig getrouwd. Ze hebben samen 5 kinderen en vijf kleinkinderen. In 1986 is hij als conciërge bij GBS de Uitleg in Dalfsen begonnen te werken in de sector onderwijs. Daarna in 2000 als Facilitair Medewerker van VGPO IJsselronde en nu sinds januari 2007 als Facilitair Medewerker werkzaam bij VGPO Accretio.

Zijn hoofdtaken zijn beheer en onderhoud van de gebouwen, coördineren van de ARBO en Veiligheids wetgeving binnen de schoolgebouwen en ook de contacten met schoonmaakbedrijven voor de schoonmaak van de gebouwen is onderdeel van zijn baan.

Binnen het samenwerkingsverband GO|ON is hij aanspreekpunt voor onderhoud en beheer en de hardware- technische zaken rondom ICT.

 

Eef van der Jagt
Eef van der Jagt
Centraal Meldpunt Vervanging
Eef van der Jagt woont samen met haar man en 2 dochters in Dalfsen. Van de kinderen zijn er inmiddels 3 uitgevlogen en de jongste mocht al Thuis komen.
Sinds de start van het Centraal Meldpunt Vervanging op 1 november 2006 is zij daarvan contactpersoon. Het gaat om alle scholen binnen Accretio, die vervanging voor leerkrachten nodig hebben. Er wordt veel gebruik gemaakt van het meldpunt.

Wim Lengkeek

 

 

 

 

 

Wim Lengkeek
Adviseur Onderwijshuisvesting en Kinderopvang

 

Wim Lengkeek is aan VGPO Accretio verbonden als adviseur Onderwijshuisvesting en Kinderopvang. Als zodanig behartigt hij de belangen van onze scholen in het overleg over huisvesting en opvang met de gemeenten. Daarnaast werkt hij ook voor landelijke organisaties op het gebied van onderwijshuisvesting als de PO-raad en Ruimte-OK. Ook verzorgt hij de trainingen voor medezeggenschap en schoolraad binnen Accretio.

Wim is getrouwd en woont in Dalfsen. Samen met Greet geniet hij van hun kinderen en kleinkinderen. Natuur en fotografie zijn passies die hij graag combineert met o.a. wandelen, schilderen en muziek.

daan

Daan Westrik
Bestuursvoorzitter


Daan Westrik is sinds de fusie van Flevo-IJssel en IJsselronde voorzitter van Accretio. Hij is er trots op aan deze mooie organisatie zijn steentje te mogen bijdragen.

Hij is actief betrokken geweest bij de oprichting van Accretio. Persoonlijk is hij van mening, dat er met de fusie een goede basis is gelegd voor het verder uitbouwen van kwalitatief goed onderwijs op gereformeerde grondslag in de regio Zwolle. De komende jaren zal er in alle lagen van de organisatie hard gewerkt moeten worden om de beoogde meerwaarde ook te realiseren. Als voorzitter van Accretio wil hij daar graag zijn steentje aan bijdragen.

Hij is werkzaam als docent aan de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten. In die functie verzorgt hij onderwijs op het gebied van veehouderij. Daarnaast is hij coördinator van internationale veehouderij opleidingen en betrokken bij onderwijs-ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Ondanks de grote verschillen tussen het HBO- en basisonderwijs zijn er overigens toch ook aardig parallellen zichtbaar.

Tot slot: hij is getrouwd en samen met Hetty en hun zoon Ruben en hun dochter Ruth woont hij in Dronten.

Erik de Lange
Bestuurslid
Erik de Lange,  (38) is getrouwd met Rianne Zielman (36) en woont in Dalfsen. Samen hebben zij drie kinderen op drie verschillende gereformeerde scholen. Ezra (12) gaat sinds de zomer dagelijks op de fiets naar het Greijdanus College in Zwolle. Naomi (10) volgt speciaal basisonderwijs op Het Speelwerk in Zwolle. Boaz (7) blijft dichter bij huis en gaat naar De Uitleg in Dalfsen. Hij is financieel administratief medewerker bij een landelijke verzekeraar. In zijn vrije tijd fietst en wandelt hij graag of speelt een spel met zijn kinderen of samen met vrienden. Woensdagavond is het badminton avond. Bestuurlijke ervaring heeft hij opgedaan in zijn werk maar ook in zijn vrije tijd. Zo heeft hij in verschillende commissies gezeten, is voorzitter geweest van de diaconie en ouderling van de GKV in Dalfsen. Hij wil zich graag inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van gereformeerd onderwijs. Een bijzondere gave van onze goede God waar wij dankbaar voor mogen zijn.

Foto_Gerhard_Twitter
Gerhard van Wilgen
Bestuurslid

Gerhard van Wilgen is getrouwd met Belinda. Samen hebben zij een dochter en een zoon. Laatstgenoemde zit nog op de Sprankel in de prachtige wijk Stadshagen in Zwolle. In het dagelijkse leven is hij fiscaal en civiel jurist binnen het bereik van vastgoed en duurzame energie. Al vanaf 2005 is hij achtereenvolgens actief geweest in de Schoolraad van de Sprankel en de GMR van Accretio. Waarvan een aantal jaren als voorzitter. Sinds 1 september 2012 is hij lid geworden van het bestuur van Accretio. Hij heeft een passie voor primair onderwijs met een duidelijke en heldere christelijke identiteit. Tevens mag hij graag bestuurlijk bezig zijn in het onderwijs en zijn steentje bijdragen aan de verdere groei van Accretio.

 

 

Martine den Engelsen-Buist
Bestuurslid

Martine den Engelsen-Buist is getrouwd met Ditmar en samen met hun drie kinderen wonen zij in Zwolle. De oudste twee zitten op de Aquamarijn. Na tien jaar als lerarenopleider op de Gereformeerde Hogeschool te hebben gewerkt, koos zij voor het ondernemerschap. Vanuit haar bedrijf ontwerpt en ontwikkelt zij o.a. (digitale) leermiddelen als toegepast onderwijskundige op het gebied van rekenen-wiskunde & didactiek voor met name educatieve uitgeverijen, zoals een serie didactiekboeken voor Pabostudenten, remediëringsbladen bij de rekenmethode Alles telt en AppWijzers bij deze en andere methodes. Martine heeft een passie voor rekenen en veel aandacht voor de manier waarop en de omgeving waarin mensen leren. Gereformeerd onderwijs mag daar de ruimte zijn waarin leerkrachten en kinderen zich vrij mogen bewegen onder de koepel die Gods armen om hen heen vormen. Een ruimte van samen leven, leren en groeien in Zijn Koninkrijk. Ze zet zich graag in voor het bestuurlijke werk bij Accretio.

 

 

Jan Sjirk Rodenboog
Bestuurslid

Jan Sjirk Rodenboog (42 jaar) getrouwd met Martine en wij hebben vijf kinderen. Wij wonen nu ruim tien jaar in het prachtige Dalfsen. Na tien jaar bij de Rabobank te hebben gewerkt, ben ik in 2006 een eigen bedrijf gestart. Dit bedrijf heb ik in 2012 verkocht en ik werk nu als zelfstandig adviseur en interimmanager. In mijn rol als voorzitter van de schoolraad van Het Speelwerk ben ik gevraagd om in het bestuur van Accretio plaats te nemen. In mijn vrije tijd sta ik zeer regelmatig aan het voetbal- en volleybalveld om mijn kinderen aan te moedigen. Zelf doe ik aan hardlopen en volleybal. Naast mijn gezin en werk vind ik het belangrijk om ook maatschappelijk bezig te zijn. Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in het kerkenraadswerk, commissie van beheer en bestuurlijke rollen binnen sportverenigingen. Ik ben dankbaar voor het onderwijs dat mijn vijf kinderen hebben en mogen ontvangen. Daarbij ervaar ik het als een zegen dat dit gereformeerd onderwijs is waarbij leerkrachten dagelijks vanuit hun christelijke overtuiging dit belangrijke werk doen voor onze kinderen. Daarom ben ik graag bereid om hier ook mijn steentje aan bij te dragen.


 
Aquamarijn (Dep. van Smaragd)
GBS Aquamarijn
Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
038-4527638
Ga naar de website ->
De Helmstok
GBS De Helmstok
Volkerakstraat 30
8226 GS Lelystad
0320-255280
Ga naar de website ->
De Klepperbelt
GBS De Klepperbelt
Keizersweg 1
8091 JG Wezep
038-3765072
Ga naar de website ->
Kristal
GBS Kristal
Emmalaan 33
8181 AN Heerde
0578-693125
Ga naar de website ->
De Mirt
GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
Ga naar de website ->
De Planthof
GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
0527-614823
Ga naar de website ->
De Schakel
GBS De Schakel
De Ketting 8
8251 LD Dronten
0321-314552
Ga naar de website ->
De Schatgraver
GBS De Schatgraver
van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
038-4659165
Ga naar de website ->
Smaragd
GBS Smaragd
Esdoornstraat 10
8021 WB Zwolle
038-4534233
Ga naar de website ->
Het Speelwerk
SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
038-4217961
Ga naar de website ->
De Sprankel
GBS De Sprankel
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
Ga naar de website ->
De Uitleg
GBS De Uitleg
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
0529-431781
Ga naar de website ->
De Vuurbaak
GBS De Vuurbaak
Almerelaan 18
8321 BJ Urk
0527-684445
Ga naar de website ->
De Wegwijzer
GBS De Wegwijzer
Parkweg 34
8084 GK 't Harde
0525-651415
Ga naar de website ->
De Zaaier
GBS De Zaaier
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem
038-4441886
Ga naar de website ->
VGPO Accretio | Postbus 393, 8000 AJ Zwolle | tel. (038) 230 5001 | ©2007