ikbenbekwaam
Inloggen op ParnasSys
go-on logo
logoscope1_172030
Welkom bij VGPO Accretio PDF Print E-mail
Welkom bij de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio te Zwolle. Wij verzorgen gereformeerd basisonderwijs op 13 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

tassen

Vanuit de directe betrokkenheid bij een lokale school is het niet altijd even gemakkelijk om zicht te krijgen op de structuur en het functioneren van de VGPO Accretio. We willen u door middel van deze site via beschrijving, documenten, reglementen en relevante adressen en gegevens van bestuur, functionarissen, commissies en raden u daar meer zicht op geven.

 
Fusie-onderzoek met VGPO De Zevenster PDF Print E-mail

In augustus 2015 is, zoals eerder aangegeven, het fusieonderzoek gestart en nu zijn de resultaten hiervan beschikbaar. UIT HET FUSIEONDERZOEK BLIJKT DAT EEN DUIDELIJKE MEERWAARDE HAALBAAR IS.

Accretio en De Zevenster kunnen door de fusie een drietal zaken extra goed realiseren:

1) Krachtenbundeling

2) Kostenreductie en efficiency

3) Verdere professionalisering van de onderwijsorganisatie

Zie voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten de volgende documenten:

Nieuwsbrief fusieonderzoek deel 1

Nieuwsbrief fusieonderzoek deel 2

Nieuwsbrief fusieonderzoek deel 3 ( Met het laaste nieuws... )

intentieverklaring fusie-onderzoek A-Z

Presentatie Voorbereiding fusie

Fusierapport versie 1.0

 
VACATURE VOORZITTER TOEZICHTHOUDEND BESTUUR PDF Print E-mail

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het bestuur! Heb je interesse en/of wil je meer informatie, klik dan op onderstaande link.

 
Stille bezuinigingen in het onderwijs en de gevolgen voor onze scholen PDF Print E-mail
In de media hebben de laatste weken veel bebezuinigingenrichten gestaan over het feit dat op de basisscholen de groepen groter zijn geworden. De PO-Raad, de vereniging voor het primair onderwijs, heeft in de krant en op televisie uitgelegd dat dat komt door terugloop van de financiën voor de basisscholen. Met deze brief willen ook wij u graag laten weten wat de oorzaken en de gevolgen daarvan zijn.

 
Kleine Scholen Toeslag PDF Print E-mail
Er werd in eerste instantie opgelucht adem gehaald toen bekend werd dat de ondergrens van 100 leerlingen voor kleine scholen niet door zou gaan. Het is de vraag of de angel er uit is. In plaats van de kleine-scholentoeslag, die noodzakelijk is voor het voortbestaan van kleine scholen, komt er een samenwerkingsbonus.

De belangen van alle gereformeerde scholen in Nederland worden vertegenwoordigd door het LVGS (besturenorganisatie). Het LVGS pleit er voor om de kleine-scholentoeslag af te toppen. Nu krijgen de kleinste scholen (23 leerlingen) de meeste toeslag. In plaats daarvan kun je een maximum in de toeslag aanbrengen, bijvoorbeeld bij 50 leerlingen. Wanneer er redenen zijn om een school die kleiner is dan 50 leerlingen toch open te houden, dan kunnen besturen besluiten om zelf middelen beschikbaar te stellen. Dat vraagt solidariteit van de totale onderwijsorganisatie. Zo kunnen besturen zelf keuzes maken, want daar hoort de besluitvorming in ons bestel in eerste instantie thuis.

 
Kleine scholen PDF Print E-mail

GBS KristalIn de laatste weken kwam een advies van de onderwijsraad om de opheffingsnorm van minimaal 23 leerlingen naar minimaal 100 leerlingen te verhogen, regelmatig in het nieuws. De gevolgen van dit advies treffen ook VGPO Accretio. Op dit moment hebben drie scholen van Accretio minder dan 100 leerlingen. Het lijkt er gelukkig op dat er in brede zin weinig politiek draagvlak is voor dit advies. VGPO Accretio schaart zich achter de kritiek die het LVGS in een persbericht naar buiten heeft gebracht en de gestarte campagne van de Christen Unie om de sluiting van kleine scholen te voorkomen.  VGPO Accretio pleit er voor om de bestaande opheffingsnorm met de daarbij behorende bekostiging te handhaven. Besturen zijn op basis daarvan zelf in staat om een afweging te maken of het verantwoord is om de deuren van een school open te houden.

Lees ook het pamflet, dat we samen met andere verenigingen en stichtingen hebben opgesteld en aangeboden aan Gemeenteraden en Provinciale Staten in Overijssel en Gelderland.

Gert Laarman

 
  • 1
  • 2
  • 3


Aquamarijn (Dep. van Smaragd)
GBS Aquamarijn
Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
038-4527638
Ga naar de website ->
De Helmstok
GBS De Helmstok
Volkerakstraat 30
8226 GS Lelystad
0320-255280
Ga naar de website ->
De Klepperbelt
GBS De Klepperbelt
Keizersweg 1
8091 JG Wezep
038-3765072
Ga naar de website ->
Kristal
GBS Kristal
Emmalaan 33
8181 AN Heerde
0578-693125
Ga naar de website ->
De Mirt
GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
Ga naar de website ->
De Planthof
GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
0527-614823
Ga naar de website ->
De Schakel
GBS De Schakel
De Ketting 8
8251 LD Dronten
0321-314552
Ga naar de website ->
De Schatgraver
GBS De Schatgraver
van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
038-4659165
Ga naar de website ->
Smaragd
GBS Smaragd
Esdoornstraat 10
8021 WB Zwolle
038-4534233
Ga naar de website ->
Het Speelwerk
SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
038-4217961
Ga naar de website ->
De Sprankel
GBS De Sprankel
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
Ga naar de website ->
De Uitleg
GBS De Uitleg
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
0529-431781
Ga naar de website ->
De Vuurbaak
GBS De Vuurbaak
Almerelaan 18
8321 BJ Urk
0527-684445
Ga naar de website ->
De Wegwijzer
GBS De Wegwijzer
Parkweg 34
8084 GK 't Harde
0525-651415
Ga naar de website ->
De Zaaier
GBS De Zaaier
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem
038-4441886
Ga naar de website ->
Wat is uw relatie m.b.t. VGPO Accretio?
 
VGPO Accretio | Postbus 393, 8000 AJ Zwolle | tel. (038) 230 5001 | ©2007