ikbenbekwaam
Inloggen op ParnasSys
go-on logo
logoscope1_172030
Passend Onderwijs – De scholen aan zet! PDF Print E-mail
hulpkindOp 1 augustus 2012 krijgen de basisscholen te maken met een nieuwe onderwijswet, de wet op Passend Onderwijs. Waarom een nieuwe wet De nieuwe wet is volgens de regering nodig omdat het huidige onderwijssysteem niet meer te betalen is. Teveel kinderen hebben speciale onderwijszorg nodig en dat is te duur. De leerlinggebonden financiering, het rugzakje, dat bedoeld was om meer leerlingen met een speciale ondersteuning op de basisschool te houden, heeft niet voor een daling gezorgd. Het speciaal onderwijs bleef groeien. Teveel kinderen raken tussen wal en schip en het aantal kinderen dat thuis zit, neemt alleen maar toe. Scholen signaleren de problemen soms te laat waardoor het niet meer mogelijk is leerlingen binnen het basisonderwijs te ondersteunen. Passend Onderwijs voor alle kinderen Scholen moeten meer maatwerk leveren voor alle kinderen. De besturen krijgen zorgplicht.

 
Succesvolle samenwerking gereformeerd primair en voortgezet onderwijs PDF Print E-mail
go-on logoTwee jaar geleden hebben de verenigingen voor gereformeerd primair onderwijs Accretio, De Zevenster en De Oosthoek en voortgezet onderwijs Greijdanus de handen ineen geslagen. Ze willen de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs optimaliseren. Ook hebben de vier onderwijsorganisaties hetzelfde doel en delen ze dezelfde drive: goed gereformeerd onderwijs voor iedere leerling. Om aan die doelstellingen beter invulling te kunnen geven zijn de organisaties intensief gaan samenwerken, georganiseerd in een samenwerkingsverband dat de naam ‘GO|ON’ heeft gekregen (Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland). Een samenwerking die vruchtbaar blijkt te zijn.

 
Onderwijstalenten PDF Print E-mail

Onderwijstalenten.nl

VGPO Accretio participeert met een groot aantal andere gereformeerde verenigingen in het PO, VO en MBO in het project onderwijstalenten.


 
LeerkrachtenTV PDF Print E-mail
Op dit moment participeert VGPO Accretio met een aantal andere verenigingen in het project LeerkrachtenTV. Het is de bedoeling om per jaar een aantal korte films, van ongeveer vier minuten, te maken waarbij medewerkers van scholen of van Accretio als totaal een bijdrage leveren om een ontwikkeling, een werkwijze, de professionaliteit van de school in beelden zichtbaar te maken.
Leerkrachten TV

 
Het onderwijs van uw kind is in beweging! PDF Print E-mail
MedezeggenschapIedereen wil het beste onderwijs voor zijn kind. Het beleid van uw school wordt bepaald door de bestuurders van de vereniging Accretio. Bent u iemand die graag over zulke zaken wil meedenken? Bent u iemand die affiniteit heeft met onderwijs of financiën, dan zijn we op zoek naar u!

 
Kandidaten Ledenraad gezocht PDF Print E-mail

Om de betrokkenheid van de leden van VGPO Accretio vorm te geven, hebben we er voor gekozen een Ledenraad in het leven te roepen. Doel van de Ledenraad is om toe te zien op de handhaving van de grondslag van de vereniging. Ook is de Ledenraad een klankbord voor het bestuur.

Wilt u zitting nemen in de Ledenraad of wilt u meer informatie? Download dan de flyer!

 
  • 1
  • 2
  • 3


Aquamarijn (Dep. van Smaragd)
GBS Aquamarijn
Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
038-4527638
Ga naar de website ->
De Helmstok
GBS De Helmstok
Volkerakstraat 30
8226 GS Lelystad
0320-255280
Ga naar de website ->
De Klepperbelt
GBS De Klepperbelt
Keizersweg 1
8091 JG Wezep
038-3765072
Ga naar de website ->
Kristal
GBS Kristal
Emmalaan 33
8181 AN Heerde
0578-693125
Ga naar de website ->
De Mirt
GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
Ga naar de website ->
De Planthof
GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
0527-614823
Ga naar de website ->
De Schakel
GBS De Schakel
De Ketting 8
8251 LD Dronten
0321-314552
Ga naar de website ->
De Schatgraver
GBS De Schatgraver
van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
038-4659165
Ga naar de website ->
Smaragd
GBS Smaragd
Esdoornstraat 10
8021 WB Zwolle
038-4534233
Ga naar de website ->
Het Speelwerk
SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
038-4217961
Ga naar de website ->
De Sprankel
GBS De Sprankel
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
Ga naar de website ->
De Uitleg
GBS De Uitleg
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
0529-431781
Ga naar de website ->
De Vuurbaak
GBS De Vuurbaak
Almerelaan 18
8321 BJ Urk
0527-684445
Ga naar de website ->
De Wegwijzer
GBS De Wegwijzer
Parkweg 34
8084 GK 't Harde
0525-651415
Ga naar de website ->
De Zaaier
GBS De Zaaier
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem
038-4441886
Ga naar de website ->
Wat is uw relatie m.b.t. VGPO Accretio?
 
VGPO Accretio | Postbus 393, 8000 AJ Zwolle | tel. (038) 230 5001 | ©2007